Kies jouw taal

Duurzaamheid

Verantwoord ondernemen

Wij zijn ervan overtuigd dat een actief beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen de enige keuze is voor de toekomst. Economische activiteit betekent niet per se meer of zoveel mogelijk, maar ook steeds beter en relevant voor de consument. We zijn ons ervan bewust dat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Een geleidelijke aanpak is onvermijdelijk, een aanpak vanuit een bredere kijk op mens, planeet en toekomst.

"Voor ons betekent economische activiteit niet zoveel mogelijk produceren, maar het produceren van betere en duurzame producten." Michel Moortgat

Duurzaamheid is daarom verankerd in onze bedrijfsstrategie. Het is een continu proces van verbetering voor de samenleving binnen en buiten onze brouwerij, evenals een voortdurende inspanning voor de planeet.

Inspanningen voor een betere toekomst

Tegen 2025 streven we ernaar om onze watervoetafdruk met 25% te verkleinen tegenover het verbruik van 2020

Water

Water is de basis voor onze bieren, voor bijna elk bier ter wereld. Water wordt niet alleen voor het bier zelf gebruikt, maar ook tijdens het brouwproces. Helaas is water niet onuitputtelijk.

Daarom doen we er alles aan om de grenzen van waterefficiëntie te verleggen, ons waterverbruik te verminderen en ons afvalwater te recyclen met behulp van state-of-the-art waterbehandelingstechnologie. Onze waterbeheerstrategie levert een positieve bijdrage aan het veiligstellen van de watervoorziening in een wereld die wordt geconfronteerd met toenemende uitdagingen op het gebied van waterschaarste.
100% van de elektriciteit die onze brouwerij verbruikt, is van hernieuwbare oorsprong

Energie

Naast water hebben we ook veel energie nodig om onze bieren te produceren. Daarom spannen we ons voortdurend in om ons energieverbruik en onze energiegerelateerde CO2-uitstoot te verminderen.

De drie hoofddoelstellingen van de energie- en klimaatstrategie van onze brouwerij zijn:

- het aandeel van hernieuwbare energiebronnen verhogen
- het verbeteren van onze energie-efficiëntie
- het verminderen van de CO2-uitstoot

100% van de elektriciteit die onze brouwerij verbruikt, is hernieuwbaar. We wekken onze eigen stroom op door middel van 2 zonnepanelen velden: één op het dak van de brouwzaal en één op het dak van de fermentatiekelders, met een oppervlakte van 5.300m2. Naast het opwekken van onze eigen elektriciteit, kopen we schone stroom van het net in om 100% van onze activiteiten te evenaren.

Onze primaire verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar

Afval

Er kunnen veel materialen worden verspild tijdens het proces om uw bier te maken en tot bij jou te krijgen. Daarom werken wij toe naar circulariteit. In onze brouwerij in Puurs-Sint-Amands willen we zoveel mogelijk voorkomen, verminderen, hergebruiken en recyclen.

Onze primaire verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar, net als onze secundaire verpakkingen, die voornamelijk bestaan uit kartonnen dozen en plastic kratten.

Het grootste deel van het brouwerijafval bestaat uit organische bijproducten zoals het overtollige gist uit ons fermentatieproces en het verbruikte graan uit ons filtratieproces. Beide zijn zeer voedzame materialen die wij een tweede leven geven als veevoer.

Naast organische bijproducten genereren we in onze brouwerij Duvel Moortgat ook andere afvalstromen. 94% van ons afval werd verwerkt via recycling en biomethanisering met de productie van energie en bodemverbeteraars.
We hebben geholpen bij het beheren en planten van meer dan 600.000 bomen

Bomen

Bij Duvel Moortgat zijn we bewust dat al het leven en elke activiteit, ook het onze, afhangt van de stabiliteit van onze ecosystemen en de biodiversiteit die ze bevorderen. Daarom zijn we actief betrokken bij herbebossingsprojecten in België en het equatoriale gebied en ondersteunen we de activiteiten van een imker op onze brouwerijsite.

Sinds 2018 werken we samen met WeForest om het herstel van het Miombo-bos te financieren. Vandaag kunnen we met trots zeggen dat we hebben geholpen bij het beheren en laten groeien van 600.000 bomen in de regio Luanshya, Zambia.

We werken ook samen met de Vlaamse non-profitorganisatie BOS+ om lokale herbebossingsprogramma's in België te ondersteunen. Onze samenwerking heeft in iets meer dan drie jaar tijd al geleid tot 12.126 lokaal aangeplante bomen.

De brouwerij Duvel Moortgat herbergt ook zo'n 140.000 bijen. Afhankelijk van de hoeveelheid zon produceren we jaarlijks zo'n 70 kilo eigen honing. We oogsten twee keer per jaar, in mei en juni, om onze lente- en zomerhoning te maken.

Werken aan een diverse en gezonde samenleving

Sinds 2015 doneerde Duvel Moortgat meer dan 1,3 miljoen euro aan gemeenschapsprojecten

Solidariteit en steun

Bij Duvel Moortgat benaderen we via verschillende invalshoeken de samenleving. Dit doen we door intern te focussen op respect en inclusiviteit, maar ook door buiten onze organisatie te kijken.

Bedrijven bestaan niet geïsoleerd van de wereld. Sommige mensen en groepen kunnen niet bijbenen en komen in moeilijkheden die sociaal, mentaal of economisch van aard kunnen zijn. Wij hebben als bedrijf de verantwoordelijkheid om deze problemen op te merken en waar mogelijk te helpen. Daarom versterken we mensen en ondersteunen we gemeenschappen door een grote verscheidenheid aan projecten te omarmen.

Van projecten rond de gezondheid van mensen die het het hardst nodig hebben, tot het helpen van mensen bij hun inspanningen om hun eigen toekomst vorm te geven, tot het in stand houden van kunst, architectonisch erfgoed en natuurlijke ecosystemen. Duvel Moortgat schonk sinds 2015 meer dan 1,3 miljoen euro aan tal van maatschappelijke projecten.

Verantwoord genieten

Wanneer met mate wordt geconsumeerd, geloven we dat alcohol deel kan uitmaken van een evenwichtige levensstijl. Als een van de grootste bierbedrijven in België willen we een rol spelen in het aanpakken van schadelijke consumptie. We gebruiken daarom de kracht van onze merken om verantwoord drinken te promoten en schadelijk gebruik te verminderen.

Sinds 2015 organiseren we samen met Bosteels en Palm de Great Breweries Marathon voor sportieve bierliefhebbers. Deelnemers schrijven zich in voor een wandeling van 25 km of 42 km in de natuurgebieden rondom de brouwerijen.

Bovendien organiseren we sinds 2011 elk jaar in mei een fietstocht voor het hele gezin onder de naam "Duvel on Tour". Duizenden mensen uit onze lokale gemeenschappen, waaronder vrienden, familie en collega's, nemen deel aan een actieve rit langs enkele van de mooiste routes die er zijn rond de Schelde.