Kies jouw taal

Koolstofvoetafdruk

Onze koolstofvoetafdruk actief verminderen

In ons streven om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen, zetten we ons actief in om onze emissies terug te dringen in elke schakel van de waardeketen om zo een duurzamere brouwerijsector te creëren.

Klimaatverandering heeft invloed op grondstoffen zoals gerst, hop en water

Strategieën voor koolstofvermindering

De strijd tegen de klimaatverandering is cruciaal vanwege de mogelijk ernstige impact op de hulpbronnen, zoals gerst, hop en water. De voornaamste factor is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, waarbij broeikasgassen vrijkomen, zoals kooldioxide, die de planeet opwarmen.

Als internationale brouwer zijn we basiswaarden aan het vastleggen voor onze emissies op alle gebieden om te voldoen aan controleerbare normen en aan de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.

100% van de elektriciteit die onze brouwerij verbruikt, is van hernieuwbare oorsprong

Twee emissiecategorieën


Ten eerste trachten we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, een belangrijke bron van emissies, in onze behoefte aan thermische energie. Zo bekijken we onder meer mogelijkheden om afvalwarmte terug te winnen en om hernieuwbare verwarmingsbronnen te gebruiken, zoals biomassa, biogas, zonnewarmte en elektrificatie.

Ten tweede zijn onze emissies gekoppeld aan de aankoop van grondstoffen (mout, gist, hop, enz.), het gebruik van verpakkingen (flessen, karton, plastic), in- en uitgaande logistiek en zelfs de koeling van onze producten bij de detailhandelaar of de plaats van consumptie.We wekken elektriciteit op met zonnepanelen op de daken van onze brouwzaal en gistkelders (5.300 m²), aangevuld met aangekochte schone netstroom, waardoor we 100% duurzaam zijn.

100% van de elektriciteit die onze brouwerij in Puurs-Sint-Amands verbruikt, is hernieuwbaar.

Onze principes

 1. Verminderen

  Een optimaal energieverbruik is onze prioriteit. Dit bereiken we door efficiënte apparatuur, zoals pompen en warmtewisselaars, te gebruiken in onze brouwerijen en onze logistieke processen te stroomlijnen, via onder meer routeoptimalisatie en verbeteringen van de vulsnelheid.

 2. Hergebruiken

  We focus on minimizing our indirect carbon footprint, particularly in areas like raw material cultivation, production, packaging, product cooling, and distribution.

 3. Recyclen

  We trachten om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen door de energie-efficiëntie van onze processen te optimaliseren en innovatieve initiatieven voor het recycleren van energie te implementeren. Deze inspanningen verminderen onze koolstofvoetafdruk en dragen bij tot algemene energiebesparingen.

750,000 trees planted since 2018

Mitigatie, ook buiten de waardeketen

Hoewel we ons actief inzetten om de koolstofemissies in onze hele waardeketen te verminderen, beseffen we ook dat we dringend iets moeten doen aan emissies die buiten onze directe controle vallen. Om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs en de waarschuwing van het IPCC dat er 50 procent kans is dat de temperatuur op aarde de komende twee decennia met meer dan 1,5 °C zal toenemen, trachten we de klimaatverandering ook buiten de waardeketen te mitigeren.


Zo planten we onder meer bomen in samenwerking met organisaties als Bos+ en WeForest. Lokaal hebben we in de buurt van onze brouwerij in Puurs-Sint-Amands het 'Duvelbos' aangelegd, dat bijdraagt tot de koolstofverwijdering. Daarnaast ondersteunen we een belangrijk project in Zambia, waar kleine boeren 625 hectare land hebben hersteld en sinds 2018 naar schatting 750.000 bomen hebben geplant.

Duurzame verhalen

BELGIË / Puurs-Sint-Amands

Focus op de circulariteit van verpakkingen

BELGIË / Puurs-Sint-Amands

Energie- en koolstofreductie

CHINA / Tianjin

De productie verplaatsen naar China

VS / FIRESTONE WALKER

Meer dan 50% hernieuwbare elektriciteit in de vestiging

VS / BOULEVARD

Zonnepaneel van 218 kW

BELGIË / Duvel Logistics Ruisbroek

Zware vrachtwagens op HVO100

VS / BOULEVARD

Groen dak

Geplande acties

 1. Een groepsbrede nulmeting uitvoeren en ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen opstellen die zijn afgestemd op scenario's om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

 2. Uitbreiding van de zonne-energiecapaciteit in magazijnen en verdubbeling van het zonneveld in de brouwerij in Californië.

 3. De energieopwekkingscapaciteit op de site verdubbelen tegen 2025 en stroomafnameovereenkomsten ondertekenen voor groenere elektriciteit.

 4. De inspanningen om de logistiek koolstofarm te maken intensiveren en leveranciers betrekken bij regeneratieve landbouwpraktijken om de koolstofvoetafdruk te verkleinen.