Kies jouw taal

Diversiteit en inclusie

Verschillende perspectieven waarderen

Bij Duvel Moortgat waarderen we diverse achtergronden, bevorderen we gendergelijkheid en creëren we een inclusieve werkomgeving waarin alle medewerkers zich kunnen ontplooien en hun unieke perspectieven kunnen inbrengen.

We hechten waarde aan een diverse beroepsbevolking waarin iedereen zijn potentieel kan tonen

Inclusie

We willen een inclusieve werkplek zijn waar iedereen zich geaccepteerd voelt en iedereen gelijke toegang heeft tot carrièrekansen. We hechten veel waarde aan een divers personeelsbestand waarin iedereen zijn potentieel ten volle kan benutten. Onze inspanningen op het gebied van inclusie gaan verder dan gendergelijkheid. We staan open voor verschillende culturen, mensen met een handicap en mensen van alle leeftijden.

Duurzame verhalen

BELGIË / Puurs-Sint-Amands

Schol op opmerkelijke vrouwen

BELGIË / PUURS-SINT-AMANDS

Gabriëlla Moortgat Award

Geplande acties

  1. Een door de medewerkers aangestuurd diversiteits- en inclusieteam oprichten in 2023.

  2. De groep in staat stellen concrete acties te ondernemen om een gastvrije werkomgeving te bevorderen.

  3. Nieuwe initiatieven voor inclusiviteit en samenhorigheid vanaf begin 2024.