Kies jouw taal

Waterzuivering van een hoog niveau

Waterzuivering van een hoog niveau

Duvel Moortgat heeft onlangs geïnvesteerd in een ultramoderne ultrafiltratie-installatie met omgekeerde osmose op de site in Puurs-Sint-Amands. Hierdoor kunnen we afvalwater verder filteren tot dit bijna even zuiver is als drinkwater, klaar om te worden gebruikt als proceswater. De brouwerij is momenteel het waterleidingnetwerk aan het uitbreiden en optimaliseren zodat we dit gerecycleerde water kunnen gebruiken in steeds meer processen. Vorig jaar was 6,54% van de totale waterbehoefte van de brouwerij in Puurs-Sint-Amands afkomstig van onze eigen recyclinginstallatie, een cijfer dat we willen verhogen tot 20% tegen eind 2023.

Op de kantoorgebouwen in Puurs willen we ook zoveel mogelijk groene daken aanleggen, omdat dit bijdraagt tot een betere waterafvoer en -opslag, en tegelijkertijd de biodiversiteit verbetert en de gebouwen extra isoleert.